Vikten av främjande och förebyggande arbete och tidiga insatser för elever med dyslexi

ILT Inläsningstjänst och Dyslexiförbundet
bjuder in till kostnadsfri föreläsning

Hur kan ett medvetet språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt få med alla elever redan från början? Hur kan assisterande teknik och verktyg både stötta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett kompensatoriskt perspektiv samt vara språk-, läs- och skrivutvecklande för alla? Om detta och mer därtill berättar Johanna Kristensson, även känd som Logopeden i skolan.

Kvällens talare

Johanna Kristensson är logoped och utvecklare på Kärnhuset i Halmstad. Hon arbetar kommunövergripande med hur vi i skolan kan jobba förebyggande och med tidiga insatser vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling. Hon arbetar även deltid för Oribi i Lund. Hon erhöll Tal- & Språkpriset 2013 för sitt arbete med att sprida kunskap genom sociala medier. Tillsammans med Erica Eklöf skrev hon "Alternativa lärverktyg - digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling" som släpptes på Natur & Kultur 2017.

placeholder

Det här får du med dig

  •  Information om språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av assisterande teknik för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  •  Inspiration och tips samt demonstration av teknik ur ett språk-, läs- och skrivutvecklande perspektiv - för alla
  •  Gratis demokonto på Inlästa läromedel om din skola inte redan har tillgång till tjänsten

Hit kommer vi!

På alla orter bjuder vi på kaffe/te och smörgås 15.30. Föreläsningen varar 16.00-18.00.
Du anmäler dig genom att klicka på länken för önskad stad nedan. Hjärtligt välkommen!